Padma Shri Awardees from Odisha

Rate this post

Padma Shri Awardees from Odisha

Recipients Field Year
Daitari Naik Social work 2019
Devarapalli Prakash Rao Social work 2019
Haldhar Nag Literature and Education 2016
Kailash Chandra Meher Arts 2013
Kamala Pujhari Others 2019
Minati Mishra Arts 2012
Nila Madhab Panda Film Making 2016
Prafulla Kar Arts 2015
Shri Arun Mohanty Art-Dance 2017
Shri Bhabani Charan Patnaik Public Affairs 2018
Shri Chandra Shekhar Rath Literature and Education 2018
Shri Gobardhan Panika Art-Weaving 2018
Shri Jitendra Haripal Art-Music 2017
Shri Pravakara Maharana Art-Sculpture 2018
Shri Sadhu Meher Art-Cinema 2017
Sribhas Chandra Supakar Textile Designing 2016
Sudarsan Patnaik Sand Art 2014
Taraprasad Das Medicine 2013